3 สิงหาคม 2562 “พายุวิภา”ทำน้ำไหลเข้าเขื่อนสิรินธรกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัด

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9620000073716

พายุวิภาทำสถานการณ์น้ำในเขื่อนจังหวัดอุบลราชธานีดีขึ้น มีน้ำไหลเข้าอ่างใช้จ่ายเลี้ยงแหล่งเพาะปลูกและผลิตน้ำประปา แต่ยังต้องประหยัด เพราะสถิติน้ำปีนี้ยังน้อยกว่าทุกปีของช่วงเดียวกัน หน.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ในช่วงที่มีพายุวิภา ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเหนือเขื่อน และน้ำได้ไหลเข้าเขื่อนกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำที่เคยเก็บกักอยู่ร้อยละ 43-44 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ของความจุ โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักกว่า 1,006 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นน้ำใช้งานได้ 174 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่แต่เดิมเข้าขั้นวิกฤต มีน้ำเพิ่มขึ้นใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานกว่า 1 แสนไร่ ใช้ในการผลิตน้ำประปาตามชุมชน แต่ทั้งนี้ยังต้องระบายน้ำ เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าและหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของลุ่มน้ำเป็นเวลา เนื่องจากยังมีน้ำน้อยกว่าปกติในช่วงเดียวกันของทุกปี